Coaching Millennials

Coaching Millennials

 

online coaching

Je hoort het de afgelopen jaren steeds langskomen. De millennials hebben het zwaar. Veel van hen hebben te kampen met burn-outs en depressies. Misschien ben je zelf wel een millennial en ervaar je problemen in je persoonlijke ontwikkeling of klachten die gerelateerd zijn aan burn-out. Het zou je dan misschien kunnen helpen om met iemand te praten die gespecialiseerd is in jouw leeftijdsgroep, bijvoorbeeld bij Coaching Millenials. En het leuke is, dit kan in heel veel gevallen gewoon online.

 

Millennials

Millennials zijn onderdeel van een generatie, ook wel generatie Y genoemd. Het is de generatie die vlak voor het millennium is geboren en opgegroeid, zo tussen 1981 en 1996. Hun ouders zijn afkomstig van generatie X, of van de babyboomgeneratie. Over millennials wordt vaak negatief gesproken. Ze zouden individualistisch, narcistisch en egocentrisch zijn. Tegelijkertijd zie je steeds meer specialistische psychologen en coaching voor millenials. Over het algemeen kan gezegd worden dat deze kinderen opgroeiden in economisch positieve tijden, waarin hen een goed toekomstbeeld werd voorgespiegeld. Bovendien zijn kinderen van deze generatie vaak opgegroeid met het idee dat ze alles kunnen worden wat ze maar willen.

Idealistisch

Zoals gezegd werden veel jongeren van de generatie Y grootgebracht met het idee dat de wereld aan hun voeten lag. Terwijl veel van hun ouders nog eieren voor hun geld hadden moeten kiezen; de vaders moesten een baan vinden die zekerheid en inkomen bood; de moeders konden nog steeds niet altijd studeren of het beroep doen dat zij wilden. Generatie X kreeg toen kinderen in een tijd van voorspoed. Omdat ook de verzuiling vervallen was, was er in het algemeen veel meer vrijheid. De conservatieve maatschappij was verleden tijd, iedereen kon doen en laten wat hij/zij wilde. De generatie van de millennials groeide daardoor op met het idee dat zij alles konden worden wat ze wilden, zij hadden namelijk keuze. Veel van hen werden daarom volop gestimuleerd zichzelf ten volste te ontwikkelen.

Burn-out

En dat liet helaas ook zijn sporen achter. We zien tegenwoordig dat een abnormaal aantal mensen uit deze generatie te kampen heeft met persoonlijke problemen. Velen van hen ervaren keuzestress. Hun leven is gebaseerd op het idee van succes en de eigen verantwoordelijkheid van dat succes. Dit in tegenstelling tot hun ouders, die het vroeger niet voor het kiezen hadden en wiens gebrek aan succes dus niet aan henzelf te wijten was. Burn-outs en depressies zijn bij generatie Y op zo’n grote schaal aanwezig dat je bijna van een epidemie kunt spreken. Er kan gezegd worden dat een generatie die opgroeide met vooruitzichten van succes banen moest gaan vinden tijdens de crisis, en vervolgens het mislukken van hun carrière aan zichzelf begon te wijten. Veel millennials hebben daarom baat bij psychologische begeleiding of coaching. Zij moeten leren de lat voor zichzelf minder hoog te leggen, zichzelf minder te vergelijken met anderen en meer vanuit hun hart keuzes te maken. Best een taak voor velen van hem. Gelukkig is er de afgelopen jaren steeds meer aandacht gekomen voor deze problematiek en wordt dit nu ook serieus genomen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *